Allianz neemt helft premietaks voor nieuwe contracten voor eigen rekening

Verzekeraar Allianz neemt voor nieuwe contracten Allianz Invest en Allianz Excellence die voor 30 juni 2016 worden afgesloten 1% van de premietaks voor eigen rekening. Dat betekent dat de klant zelf ook maar 1% moet betalen.

Allianz Invest en Allianz Excellence combineren een tak21-spaarverzekering Allianz Safe met een tak23-beleggingsverzekering.

De tak21-spaarverzekering Allianz Safe biedt een gegarandeerde basisrente. Daar bovenop krijgt de consument een winstdeelneming indien de verzekeraar winstgevend is.

In deze contracten bedraagt de basisrente 0%. Dat betekent dat de winst volledig moet komen uit de winstdeelneming. Maar tegelijk biedt het de garantie dat de basisinleg – na afhouding van de kosten – en de reeds toegekende winstdeelnemingen uit het verleden niet verloren gaan.

Deze tak21-spaarverzekering kan worden gecombineerd met een tak23-beleggingsverzekering. De opbrengst hiervan is volledig gekoppeld aan de evolutie van het gekozen beleggingsfonds waarin de premie wordt belegd. Die opbrengst kan dus zowel positief als negatief zijn.

De spaarder heeft voor dit deel Tak 23 de keuze uit 28 fondsen. Hij kan daarbij het fonds kiezen dat qua investeringen en risico het best aansluit bij zijn persoonlijke voorkeur.

Op de stortingen voor tak21-spaarverzekeringen en tak23-beleggingsverzekeringen heft de overheid een taks van 2% op het gestorte bedrag, na afhouding van de instapkosten. Tijdens de actieperiode betaalt Allianz de helft van deze premietaks zelf. Belangrijk is wel dat de storting gebeurt voor 31 maart op rekening van Allianz en dat alle getekende inschrijvingsdocumenten doorgestuurd zijn naar Futuria uiterlijk op 31 maart.

Laagste instapkosten.
We hebben er ons toe verbonden om voor onder meer tak21- en tak23-beleggingen te werken tegen wellicht de laagste kosten in België. Bij sommige andere lopen die voor bepaalde producten op tot 6,5%. Dit is geen promotie, maar een permanente aanbieding. U betaalt dus ook op de toekomstige stortingen de verlaagde instapkosten.

Meer info over Allianz Invest en Allianz Safe vindt u op de site van onze partner spaargids.be of u kan ons steeds telefonisch bereiken op het nummer 078/15 68 00 voor meer informatie.