Allianz voert beheerskosten in voor Plan for Life-spaarverzekeringen

Verzekeraar Allianz voert 0,25% aan jaarlijkse beheerskosten in op de tegoeden van zijn Plan for Life-spaarverzekeringen. De maatregel gaat in voor de bedragen die met stortingen vanaf 1 april 2020 worden opgebouwd. Wie nog van de vrijstelling wil genieten, moet dus voor die datum storten. Voor Riziv-contracten komt er dan weer een verlaging van de instapkosten tot 0%.

Plan for Life is een tak21-spaarverzekering. De opbrengst ervan bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde vaste basisrente. Het tweede is een variabele winstdeelneming die daar jaarlijks bovenop wordt gegeven als de financiƫle markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten, maar die niet gegarandeerd is.

Door de huidige crisissituatie wint de tak21-spaarverzekering aan aantrekkingskracht. De tegoeden kunnen niet zakken. Wat verworven is, blijft verworven.

Toch is het voor een verzekeringsmaatschappij niet eenvoudig. Daarom rekent Allianz vanaf 1 april 0,25% jaarlijkse beheerskosten aan op de opgebouwde reserves. De maatregel geldt alleen voor tegoeden die met nieuwe stortingen worden opgebouwd en niet voor de reeds gevormde reserves. De verrekening gebeurt op maandbasis.

Wie nog wil genieten van de oude vrijstelling van beheerskosten stort dus best voor 1 april.

Let wel: Allianz stelt dat het in de toekomst zijn winstdelingspolitiek hierop kan afstemmen en mogelijks een gedifferentieerde winstdeelneming kan toekennen. Gelden waarop beheerskosten worden betaald, zouden dan mogelijks een hogere winstdeelneming genieten.

Riziv-contracten

Voor Riziv-contracten verlaagt Allianz dan weer de instapkosten tot 0%. Voor nieuwe contracten gebeurt dat vanaf 1 april 2020, voor bestaande contracten zal dat in de loop van diezelfde maand het geval zijn.

Met een Riziv-contract bouwt een uitoefenaar van een medisch vrij beroep een aanvullend pensioenkapitaal op, dat desgewenst kan aangevuld worden met een extra uitkering bij vroegtijdig overlijden of een periodieke rente bij arbeidsongeschiktheid.