Athora betaalt 2% premietaks zelf

Van 24 augustus tot 31 oktober 2020 neemt Athora, de opvolger van Generali in ons land, de 2% taksen die particulieren moeten betalen als ze geld storten in een tak23-beleggingsverzekering voor eigen rekening. Dit betekent dat de spaarder die 2% extra kan investeren. Voorwaarde is wel dat het gaat om een storting van minstens 10.000 euro. Het voordeel bedraagt dus meteen 200 euro.

Bij een beleggingsverzekering, in vakjargon ook gekend als tak23, wordt het geld van de spaarder geïnvesteerd in een beleggingsfonds. De verzekeraar garandeert hem de opbrengst daarvan uit te keren op het moment van opvraging of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn.

Normaal worden op de stortingen naast de eenmalige instapkosten ook 2% taksen afgehouden. Die laatste neemt Athora tijdens de actieperiode voor eigen rekening. Dit geldt zowel voor de eerste storting op nieuwe contracten als voor bijstortingen op lopende overeenkomsten. Op tak23-producten wordt geen roerende voorheffing afgehouden.

Bij een grote belangstelling kan Athora wel beslissen om de actie vervroegd stop te zetten. Wie zeker wil zijn van het aangeboden voordeel doet er dus goed aan niet te wachten tot de laatste dag.

Laagste kosten

De beleggingsverzekeringen van Allianz kunnen worden onderschreven via ons kantoor. Wij verbinden ons er steeds toe om te werken aan de laagste instapkosten van de markt. Heeft u interesse in één van bovenstaande producten? Neem dan contact op via info@futuria.be of bel ons op het nummer: 09 233 13 63!