Athora verhoogt rente op Serenity II Prime

De verzekeringsmaatschappij Athora verhoogt op 19 maart 2024 de gewaarborgde basisrente op zijn tak21-spaarverzekering Serenity II Prime van 2,35% naar 2,70%. Ze kan nog aangevuld worden met een jaarlijkse winstdeelneming.

De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gewaarborgde basisrente. Bij Serenity II Prime bedraagt die voor stortingen vanaf 19 maart 2,70%. Dat percentage geldt meteen voor 8 jaar. Daar bovenop kan de spaarder jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de verzekeringsmaatschappij zijn storting met winst kan herbeleggen en haar financiële situatie dat toestaat. Die winstdeelneming is evenwel niet gegarandeerd.

Voor de spaarder die zijn geld minstens acht jaar en een dag laat staan, is de spaarverzekering vrijgesteld van roerende voorheffing.

Bij de storting moet de spaarder wel een eenmalige premietaks van 2% betalen. Daarnaast heeft hij ook eenmalige instapkosten. Voor stortingen vanaf 50.000 euro  betaalt men géén instapkost, voor lagere bedragen betaalt men 0,45%. Ten slotte zijn er nog 0,015% maandelijkse beheerskosten.

Uitstapkosten zijn er niet als de spaarverzekering op 31 december van het voorgaande jaar al minstens 8 jaar liep. Hetzelfde geldt voor eventuele opvragingen van hoogstens 10% van het gespaarde bedrag op 31 december van het voorgaande jaar, met een maximum van 35.000 euro.

De minimale beginstorting bedraagt 5.000 euro. Achteraf zijn bijstortingen van minstens 1.000 euro mogelijk.

Stortingen in tak21-spaarverzekeringen vallen tot 100.000 euro per persoon onder de staatsgarantie.

U kunt de spaarverzekering Athora Serenity Basic II ook onderschrijven op twee namen. Bijvoorbeeld voor u en uw partner, maar ook voor u en uw kleinkind of voor u en een pluskind. Het contract eindigt niet als één van beide verzekeringsnemers overlijdt, maar gaat dan automatisch over naar de andere verzekeringsnemer met alle bijhorende rechten. Een dergelijk contract kan dus nuttig zijn bij nieuw samengestelde gezinnen.