AXA maakt rendementen tak21-spaarverzekeringen over 2023 bekend

AXA maakte de globale rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2023 bekend. Voor het fiscaal aangemoedigde Pension Plan Fisc-Secure  kwam het uit op minstens 2%. Bij pensioenspaarverzekeringen voor kleine ondernemingen waren er zelfs formules met een totale opbrengst van minstens 2,50%.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Daar bovenop kan de spaarder nog een winstdeelneming krijgen als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. Over die winstdeelneming wordt jaar per jaar beslist.

Pensioenplannen voor particulieren

Bij Pension Plan FiscSecure komen de stortingen voor de opbouw van een extra kapitaal tegen de pensioenleeftijd in aanmerking voor een belastingvermindering. De totale opbrengst ervan kwam in 2023 door de winstdeelneming uit op 2%,  tenzij er in het contract een hogere gewaarborgde rente werd bepaald. In dat geval telt uiteraard die hogere gewaarborgde rente. Voor stortingen in 2024 wordt op deze contracten alvast al een basisrente van 1% gewaarborgd.

Ook voor Winlife werd de totale opbrengst door de winstdeling eveneens opgetrokken tot minstens 2%. Contracten die al een hogere gewaarborgde rente hebben, kregen daar geen extra winstdeelneming meer bovenop.

Voor Opti-Plan Fisc bedroeg de globale opbrengst minstens 0,80%.

Op deze laatste twee contracten kan nog worden gespaard, maar er worden geen nieuwe overeenkomsten meer afgesloten.

Daarnaast kon de voorbije jaren bij AXA ook worden ingeschreven op een aantal contracten zonder fiscaal voordeel. Het gaat onder meer om het niet-fiscale Opti-Plan. Hiervoor gold een totale vergoeding van minstens 0,80% voor 2023. Verder zijn er het Pension Plan Free en Focus-Secure en het niet-fiscale Winlife. Voor al deze contracten bleef de totale vergoeding beperkt tot de gewaarborgde rente. Voor stortingen van dit jaar geldt voor al deze plannen een rentevoet van 0,25%.

Pensioenplannen voor kleine ondernemingen

Bij pension plan Pro-Secure komen de stortingen bij de opbouw van een extra kapitaal tegen de pensioenleeftijd in aanmerking voor een belastingvermindering. De opbrengst ervan kwam in 2023 door de winstdeelneming uit op 2,50%, tenzij het contract een hogere basisrente had. In dat geval gold uiteraard die hogere rente. Voor stortingen in 2024 wordt op deze contracten een basisrente van 1,60% gewaarborgd.

Voor Winlife flex en Stars for Life Secure werd de totale opbrengst door de winstdeling opgetrokken tot minstens 1,80%. Contracten die al een hogere gewaarborgde rente hebben, kregen daar geen extra winstdeelneming meer bovenop.

Voor formules die beleggen in Pro50 zoals Opti-Group Pro50, flexi+Pro50 en free+Pro50 bedroeg de totale vergoeding eveneens minstens 1,80%.

En voor formules die beleggen in het Opti-fonds kwam de totale opbrengst uit op minstens 0,80%.

Op deze laatste groepen van contracten kan nog worden gespaard, maar er worden geen nieuwe overeenkomsten meer afgesloten.

Tak23

AXA biedt overigens niet alleen de mogelijkheid om een pensioenkapitaal op te bouwen via een formule met gewaarborgde rente, er kan ook worden gekozen voor een formule waarbij de opbrengst gekoppeld is aan de prestaties van een beleggingsfonds. Door de tegenvallende evolutie van de aandelenmarkten was het gros van die rendementen in 2022 echter negatief. In 2023 was er bij bijna alle contracten weer winst.  Het best presterende fonds haalde zelfs meer dan 17% rendement.