Baloise betaalt 2% van storting terug

Nog tot 31 januari 2023 betaalt Baloise aan spaarders die inschrijven op een tak23-beleggingsverzekering Invest 23 2% van het gestorte bedrag na aftrek van de premietaks terug. Voorwaarde is wel dat het gaat om een eerste storting van minstens 15.000 euro in een nieuw contract. Het voordeel bedraagt dus snel enkele honderden euro’s.

Bij een beleggingsverzekering, in vakjargon ook gekend als tak23, wordt het geld van de spaarder geïnvesteerd in een of meerdere beleggingsfondsen. De verzekeraar garandeert hem de opbrengst daarvan uit te keren op de afgesproken vervaldag of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn.  De opbrengst is doorgaans wel vrij van roerende voorheffing.

De actie van Baloise geldt voor stortingen in een nieuw contract. Bijstortingen of vervolgpremies in een bestaand contract tellen dus niet mee. Dat is evenmin het geval voor interne overdrachten uit een andere levensverzekeringsovereenkomst van Balaoise of Fidea.

Baloise zal de terugbetaling uitvoeren binnen twee weken na de storting door de spaarder.

Bij een grote belangstelling kan Baloise wel beslissen om de actie vervroegd stop te zetten. Wie zeker wil zijn van het aangeboden voordeel doet er dus goed aan niet te wachten tot de laatste dag.