Baloise maakt opbrengst spaarverzekeringen over 2023 bekend

Baloise maakte de globale opbrengsten van zijn spaarverzekeringen over 2023 bekend.

De opbrengst van de spaarverzekeringen bestaat uit twee delen. Het eerste is een gewaarborgde basisrente. Het tweede een winstdeelneming die jaarlijks bovenop de gewaarborgde rente kan worden gegeven als de maatschappij de storting met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toestaat.

Voor zelfstandigen die op een fiscaal aangemoedigde manier een extra kapitaal opbouwen tegen hun pensioendatum met een VAPZ, POZ, IPT, RIZIV met een positieve gewaarborgde rente trekt Baloise de totale vergoeding voor 2023 via de winstdeelneming op tot 2,75%. Voor particulieren die een dergelijk fiscaal contract pensioensparen of langetermijnsparen hebben, gebeurt dat tot eveneens tot 2,75%.

Is op de stortingen een gewaarborgde rente van 0% van toepassing, dan bedraagt de winstdeelneming 1,25% voor de spaarformule voor zelfstandigen en 1% voor de spaarformule voor particulieren.

Voor de bedragen die in een groepsverzekering werden gespaard, bedraagt de totale opbrengst 1,75% voor contracten met een lagere gewaarborgde rente en 2,25% voor contracten met een gewaarborgde rente van 1,75% en 2%.

Voor spaarcontracten zonder fiscaal voordeel met een gewaarborgde rente van 0%, waar het volledige rendement dus uit de winstdeelneming moet komen, bedraagt de totale vergoeding dan weer 0,50%. Is er wel een gewaarborgde rente, dan bedraagt de totale vergoeding 2,75%.

Voor alle contracten met een gewaarborgde rente die hoger ligt dan de opgetrokken rente geldt in alle gevallen uiteraard de vastgelegde gewaarborgde rente. Er wordt dan geen winstdeelneming bovenop gegeven.

Voor contracten die nog werden afgesloten bij Fidea, Nateus en Mercator –de maatschappijen die door Baloise werden overgenomen– gelden aparte regels.

Voor stortingen vanaf 1 maart 2023 in een groepsverzekering geldt bij een positieve gewaarborgde rente een totale vergoeding van 2,25%. Bij een basisrente van 0% is dat 1,25%. Voor stortingen voorafgaand aan 01/03/2023 bedraagt het rendement 1,25% voor stortingen in een contract met een basisrente van hoogstens 0,70% en 1% voor stortingen in een contract met een basisrente vanaf 0,70%.

Voor stortingen vanaf 1 maart 2023 in langetermijnsparen of pensioensparen geldt bij een positieve gewaarborgde rente een totale vergoeding van eveneens 2,25%. Bij een formule met een basisrente van 0% is dat 1%. Voor stortingen voor die datum is dat 1% voor alle stortingen.

Voor contracten zonder fiscaal voordeel bedraagt de totale rente 0,50%. Is de gewaarborgde rente hoger, dan wordt uiteraard de gewaarborgde rente gegeven.