Beleggingsverzekering als oplossing in tijden van lage rente

Bent u de lage rente op spaar- en termijnrekeningen beu en bent u op zoek naar iets dat meer rendeert? Een mogelijkheid is een tak23-beleggingsverzekering.

Het aanbod van de verzekeraars

Niet alleen bankiers bieden spaar- en beleggingsmogelijkheden aan, ook verzekeraars doen dat. Zij gebruiken daarbij vaak vakjargon als tak21, tak23, tak 26 en tak44.  De eerste twee zijn daarbij het meest ingeburgerd.

Bij een tak21-spaarverzekering biedt de verzekeraar zijn klanten een gewaarborgde minimumrente op hun stortingen. Bovenop kunnen ze achteraf nog een extra winstdeelneming krijgen als de maatschappij de stortingen met winst kan herbeleggen en de financiële markten dat toelaten. Met andere woorden: in deze formule kan de belegging niet in waarde zakken, tenzij de verzekeraar over de kop zou gaan, maar dan is er nog een staatsgarantie tot 100.000 euro per persoon.

Bij een tak23-beleggingsverzekering is er geen gewaarborgde rente. Hier wordt de evolutie van de waarde van de inleg gekoppeld aan de evolutie van beleggingsfondsen die door de klant worden gekozen. De waarde kan dus (aanzienlijk) stijgen, waardoor de consument uitzicht krijgt op een veel groter rendement. De keerzijde is echter dat de waarde ook (gevoelig) kan dalen, waardoor hij een deel van zijn inleg ziet verloren gaan.

De tak23-belegging is dus goed vergelijkbaar met een belegging in fondsen die door banken en vermogensbeheerders worden aangeraden. Ze heeft dus alvast het voordeel van een spreiding, aangezien er meteen in een korf van aandelen en/of obligaties of vastgoed wordt belegd. Bovendien kan er ook een fonds worden gekozen dat schommelingen beperkt.

Voordelen tegenover een bankfonds

Toch zijn er ook verschillen.  Zo werkt een verzekering met een verzekeringsnemer, een verzekerde en een begunstigde. Die drie kunnen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. U kunt ook vlot iemand anders aanduiden als begunstigde. Het is dus een handige formule voor iemand die zijn successie wil regelen.

De beleggingsverzekering kan ook gecombineerd worden met een overlijdensdekking. Die zorgt ervoor dat de begunstigde de netto-inleg ontvangt als u overlijdt.

Voorts moet op een tak23-beleggingsverzekering geen roerende voorheffing worden betaald als ze geen rendementsgarantie heeft. In de bankwereld is dat wel het geval van zodra het fonds minstens 25% obligaties of cash bevat.

En bij een verkoop is er evenmin een taks op de beursverrichtingen verschuldigd, wat bij bankfondsen wel het geval is.

Nadelen tegenover een bankfonds

Maar er zijn ook enkele nadelen verbonden aan tak23-beleggingsverzekeringen. Zo moet u, net als bij een tak21-spaarverzekering, rekening houden met 2% verzekeringstaksen op uw inleg. Op een verzekeringscontract wordt ook een extra beheerskost aangerekend.

Ten slotte moet u ook rekening houden met eventuele uitstapkosten. Vooral als u de beleggingsverzekering snel zou opvragen, kunnen die hoog oplopen. Na een aantal jaren vallen ze echter vaak weg. Kijk dit dus zeker na voor u een transactie doet.

Zoals steeds kan u bij ons terecht voor een contract met voordelige instapkosten, contacteer ons vrijblijvend voor meer info en zie wat een tak23 contract voor uw spaargeld kan betekenen!

 

Voor meer informatie betreffende producten tak23 kan u steeds hier een kijkje nemen!

BRON: spaargids.be