Credimo maakt opbrengsten van tak21-spaarverzekeringen over 2023 bekend

De tak21-spaarverzekeringen die Credimo momenteel commercialiseert, brachten in 2023 tot 3,00% op.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een  gegarandeerde basisrente. Het tweede is een winstdeling die bovenop de basisvergoeding wordt gegeven als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Bij Credimo gaven Credo21 Dynamic en Credo21 Dynamic Plan voor de stortingen die sinds begin 2023 werden gedaan door de winstdeling vorig jaar een globaal rendement van 3,00%. Voor de oudere stortingen was dat 1,75%.

Voor Credo21 Safe en Credo21 Safe Plan bedroeg de totale opbrengst voor de stortingen die sinds begin 2023 werden gedaan 2,50%. Voor oudere stortingen was dat 1,35%, tenzij de gewaarborgde rente hoger was. In dat geval wordt uiteraard de gewaarborgde rente uitgekeerd. Voor stortingen die in 2024 worden gedaan, bedraagt de gegarandeerde basisrente alvast 2,00%.

Voor CredoSecure en CredoSecure Plan bedroeg de totale opbrengst 0,11%. Lag de gewaarborgde rente hoger, dan wordt uiteraard deze gewaarborgde rente uitgekeerd. Van deze formules worden sinds 1 januari 2015 evenwel geen nieuwe plannen meer aangeboden.

Ook van CredoInvest, CredoInvestplan worden geen nieuwe plannen meer aangeboden. En ook hier lag de opbrengst op 0,11%.

Voor de tak26-spaarverzekering Decenniumbon-life bedraagt het rendement voor 2023 1%, tenzij de gewaarborgde rente hoger was. In dat geval geldt uiteraard die gewaarborgde rente. Voor stortingen in 2024 bedraagt de gewaarborgde intrestvoet 2,00%.