Credimo verhoogt de rente op haar tak26-kapitalisatiebons

Credimo verhoogt op 29 mei 2024 de rente op haar tak26 –kapitalisatiebons op drie en tien jaar.  Voor die op 10 jaar bedraagt de opbrengst voor het eerste jaar dan al minstens 3,20%. De maatschappij biedt zo een alternatief voor de staatsbon en de kasbons van de banken. Daarnaast trekt ze ook de gewaarborgde rente op haar Credo21 Bon-spaarverzekering op.

De rente op de Tribon-life stijgt van 2,50% naar 2,75%. Het gaat om een belegging op drie jaar tegen een vaste rente. Wie intekent, weet dus perfect hoeveel hij na drie jaar zal krijgen.

Bij een tak26-kapitalisatiebon wordt de gerealiseerde rente opgeteld bij het ingelegde kapitaal en op einddatum in zijn volledigheid uitgekeerd. Er is wel een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde verschuldigd.  Een verzekeringstaks van 2%, zoals die geldt voor stortingen in een tak21-spaarverzekering of tak23-beleggingsverzekering, is er niet. Er is ook geen sprake van een verzekeringsnemer, een verzekerde en een begunstigde. Op die manier is de bon perfect vergelijkbaar met een kapitalisatiekasbon van een bank.

Het tarief van Deposit-life +, dat een looptijd van tien jaar heeft, wordt eveneens aangepast. Dit spaarproduct garandeert een basisinterestvoet gedurende de hele looptijd én een getrouwheidsinterestvoet die telkens voor één jaar wordt gewaarborgd. Daar kan nog een winstdeelneming bovenop komen als de resultaten van Credimo dat toelaten.

De gewaarborgde basisrente stijgt van 2,75% naar 2,95%, de gewaarborgde basisinterestvoet blijft 0,25%. Voor het eerste jaar geeft dat alvast een vergoeding van 3,20%, die nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming.

Ten slotte past Credimo ook het tarief van zijn tak21-spaarverzekering Credo21 Bon aan. De gewaarborgde rente die voor 8 jaar geldt, stijgt van 2,50% naar 2,75%.  Ze wordt eveneens gekapitaliseerd. Wie de belegging minstens acht jaar behoudt, moet op de opbrengst geen roerende voorheffing betalen. Op de storting wordt wel 2% premietaks afgehouden.

De spaarverzekeringen van Credimo kunnen onder meer onderschreven worden bij Futuria. Contacteer ons gerust indien u meer info wenst!