Credimo verhoogt nogmaals zijn tarieven

Credimo verhoogde op 21 augustus de tarieven van zijn tak26-kapitalisatieformules op 2 en 10 jaar.

Voor de Optibon-life, een belegging op 2 jaar vast, stijgt het tarief voor de hele looptijd van 2,75% naar 3%. Het gaat om een spaarformule waarbij de rente wordt gekapitaliseerd. Dat betekent dat ze op het einde van de rit in eenmaal wordt uitgekeerd samen met de terugstorting van het ingelegde kapitaal. Op de opbrengst is wel roerende voorheffing verschuldigd. Ze komt dus overeen met een kapitalisatiekasbon, die u bij een bank zou kopen.

Het tarief van het tak26-product Deposit-life +, dat een looptijd van 10 jaar heeft, wordt eveneens opgetrokken. Dit spaarproduct garandeert een basisinterestvoet gedurende de hele looptijd én een getrouwheidsinterestvoet die telkens voor één jaar wordt gewaarborgd. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als Credimo de storting met winst kan herbeleggen en zijn resultaten dat toelaten.

De gewaarborgde basisintrestvoet bedraagt 0,25%. De getrouwheidsintrestvoet voor het eerste jaar stijgt van 2,25% naar 2,85%. Na afloop van het eerste jaar wordt de gewaarborgde getrouwheidsrentevoet voor het tweede jaar bepaald, enz. De inlage kan te allen tijde kosteloos opgevraagd worden.