Credimo verhoogt nogmaals zijn tarieven

Credimo trok de gewaarborgde tarieven op zijn tak21 -spaarverzekeringen verder op. Daarnaast brengen ook de tak26-kapitalisatiebons van de maatschappij meer op.

Bij een tak21-spaarverzekering bestaat de opbrengst uit twee delen. Het eerste deel is een gegarandeerde basisrente. Het tweede deel een winstdeelneming die de maatschappij bovenop de basisrente kan geven als ze de storting met winst kan herbeleggen en haar resultaten dat toelaten. Die winstdeelneming wordt jaarlijks achteraf vastgelegd. Wie zijn investering minstens 8 jaar bijhoudt, betaalt geen roerende voorheffing op de opbrengst.

Credimo trok alvast de gegarandeerde basisrente voor Credo21 Safe/Safe Plan op. Ze steeg van 1,75% naar 2,00%.

Voor Credo21 Bon, dat toelaat te sparen voor een periode van 8 jaar en 1 maand, ging ze van 2,00% naar 2,50%.

Voor Credo21 met optie Flex – na afloop van de eerste acht jaar kan de spaarder zijn contract verlengen, waarbij de basis- en getrouwheidspremie telkens voor 1 jaar worden gewaarborgd – ging de basisintrestvoet van 0,15% naar 0,25%, de basisintrestvoet van 0,85% naar 1,25% en de getrouwheidsintrest van 0,85% naar 1,25%.

Daarnaast verhoogt Credimo ook het tarief op zijn tak26-kapitalisatiebons. Bij dit product wordt de rente gekapitaliseerd en op het einde van de rit in eenmaal uitgekeerd. Op die uitkering is wel roerende voorheffing verschuldigd. Ze komen dus overeen met een kapitalisatiekasbon.

Voor de Optibon-life (belegging op 2 jaar vast) steeg het tarief van 2,50% naar 2,75%. Voor de Tribon-life (belegging van 3 jaar vast) van 2,65% naar 2,75% en voor de Credibon-life (belegging op vijf jaar vast) van 2,70% naar 2,75%.

Het tarief van het tak26-product Deposit-life +, dat een looptijd van 10 jaar heeft, werd eveneens opgetrokken. Dit spaarproduct garandeert een basisinterestvoet gedurende de hele looptijd én een getrouwheidsinterestvoet die telkens voor één jaar wordt gewaarborgd. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als Credimo de storting met winst kan herbeleggen en zijn resultaten dat toelaten. De gewaarborgde basisintrestvoet steeg van 0,01% naar 0,25%, de getrouwheidsintrestvoet van 0,10% naar 2,25%. De inlage kan te allen tijde kosteloos opgevraagd worden.

 

Op 1 juli voert Credimo nog een reeks tariefverhogingen door.

 

Voor Credo21/26 Jump stijgt de getrouwheidsrentevoet dan van 1% naar 1,50%. Hij komt bovenop de basisintrestvoet, die 0,25% blijft.

 

Voor Credo26 Easy/Easy Corp klimt de basisinterestvoet dan van 0,15% naar 0,25% en evolueert de getrouwheidsinterestvoet van 0,85% naar 1,25%

 

Voor Credo26 Grow ten slotte gaat de basisinterestvoet van 0,15% naar 0,25%. De getrouwheidsinterestvoet wijzigt niet.