Credimo verhoogt opnieuw tarieven kapitalisatiebons en tak21

Credimo verhoogt sinds 2 januari 2023 opnieuw de tarieven op enkele tak21-spaarverzekeringen. Daarnaast stijgt ook de vergoedingen voor een reeks tak26-kapitalisatiebons. Begin november 2022 gebeurde dat ook al eens.

Vanaf 2 januari 2023 stijgen de gewaarborgde rentes voor de tak21-spaarverzekering Credo21 Jump, een spaarformule waarvoor maandelijks tot 750 euro kan worden gestort. De basisrente stijgt hier van 0,05% naar 0,25%. Na een jaar kan dat worden aangevuld met een getrouwheidspremie. Die stijgt van 0,55% naar 1,00%. En bovenop die gewaarborgde rentes kan eventueel nog een winstdeelneming komen indien Credimo de stortingen met winst kan herbeleggen en haar financiƫle toestand dat mogelijk maakt. De winstdeelneming is niet op voorhand gekend. Zowel de basisrente als de getrouwheidspremie kunnen jaarlijks wijzigen.

Op de andere formules Credo21, waarbij na de initiƫle periode van 8 jaar met gewaarborgde rente wordt overgeschakeld op een flexibele rente, die jaarlijks wordt aangepast, stijgt de basisrente van 0,01 naar 0,15% en klimt de getrouwheidspremie van 0,20% naar 0,65%. Ook hier blijft een extra winstdeelneming mogelijk.

Ook voor de tak26-spaarformules, waarbij de intrest gekapitaliseerd wordt en op het einde van de rit wordt uitbetaald, gaat de rente omhoog.

Bij Credo 26 Grow evolueert de basisrente van 0,01% naar 0,15%. De getrouwheidsrente blijft ongewijzigd oplopen van 0,15% voor het eerste jaar naar 2,25% voor het negende jaar.

Bij Credo 26 Easy en Credo 26 Easy Corp gaat de basisrente van 0,01% naar 0,15% en klimt de basisrente van 0,25% naar 0,85%.

Bij Credo 26 Jump gaat de basisrente van 0,05% naar 0,25% en klimt de getrouwheidspremie van 0,55% naar 1,00%.

Een eventuele winstdeelneming is er voor tak26-kapitalisatiecontracten niet.

Op de opbrengst van tak26-spaarverzekeringen is roerende voorheffing verschuldigd. Er zijn geen instap-, noch uitstap-, noch beheerskosten.