Credimo verhoogt tarieven kapitalisatiebons nogmaals

Credimo heeft zijn  tarieven op enkele van zijn tak21-spaarverzekeringen opnieuw opgetrokken. Begin dit jaar en in het voorjaar deed het dat ook al. Ook de vergoeding voor een reeks tak26-kapitalisatiebons steeg. Voor een bon op twee jaar bedraagt de gewaarborgde rente zelfs al 3,25%.

Op de Credo21 Bon, een spaarformule met een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand, biedt Credimo voortaan een gewaarborgde rente van 3%.

Op Credo21 Safe geeft Credimo een gewaarborgde basisrente van 2% voor de eerste 8 jaar en 1 maand. Die vergoeding kan worden aangevuld met een winstdeelneming indien de maatschappij de storting met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toelaat. Na afloop van die periode kan de spaarder onder meer kiezen voor een Flex-aanpak, waarbij elk jaar een basisrente en getrouwheidspremie voor twaalf maanden worden vastgelegd. Momenteel is dat een basisrente van 0,25% voor elke dag dat een bedrag op de verzekering staat, aangevuld met 1,75% voor gelden die een jaar extra worden behaald.

Op Credo21 Dynamic bedraagt de gewaarborgde rente voor de eerste 8 jaar en 1 maand 0%. Dat betekent dat alle rendement moet komen uit de winstdeelneming. Na die periode kan ook hier worden gekozen voor een Flex-aanpak met momenteel een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie van 1,75% die telkens voor de komende periode van twaalf maanden worden vastgelegd.

Op de Credo21 Jump, een spaarformule waarvoor maandelijks tot 750 euro gestort kan worden, bedraagt de basisrente 0,25%. Voor gelden die een jaar op de rekening staan, wordt ze voortaan aangevuld met een getrouwheidspremie van 2% in plaats van 1%..Bovenop die gewaarborgde rentes kan eventueel nog een winstdeelneming komen indien Credimo de stortingen met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat mogelijk maakt. De winstdeelneming is niet op voorhand gekend. Zowel de basisrente als de getrouwheidspremie kunnen jaarlijks wijzigen.

Ook voor de tak26-spaarformules, waarbij de intrest gekapitaliseerd wordt en op het einde van de rit wordt uitbetaald, gaat de vergoeding omhoog.

Bij Credo 26 Easy en Credo 26 Easy Corp bedraagt de basisrente voortaan 0,25% en de getrouwheidspremie 1,75%.

Bij Credo 26 Jump gaat het om een basisrente van 0,25% en een getrouwheidspremie die werd opgetrokken naar 2%.

Daarnaast verhoogt Credimo het tarief op zijn kapitalisatiebons met vaste looptijd. Voor Optibon-Life (belegging op twee jaar) bedraagt de gewaarborgde rente voortaan 3,25%.  Voor de Tribonlife (belegging van 3 jaar), de Quattrobon-life (belegging van 4 jaar), de Credibon-life (belegging op vijf jaar),  de Premiumbon-life (belegging op zes jaar),  de Progresbon-life (belegging op zeven jaar) en de Octabon-life (belegging op acht jaar) is dat 3%. En voor de Decenniumbon life (belegging op tien jaar) is dat 2%.

Ook Deposit-life+ brengt meer op. Het gaat om een belegging die nu een gewaarborgde rente voor 10 jaar van 0,25% en een getrouwheidspremie van 3,15% oplevert. Het tarief van de getrouwheidspremie wordt wel na elke renteperiode van twaalf maanden opnieuw vastgelegd. Tegoeden met dit contract kunnen te allen tijde kosteloos opgevraagd worden.

 

Een eventuele winstdeelneming is er voor tak26-kapitalisatiecontracten niet.

Op de opbrengst van tak26-spaarverzekeringen is wel roerende voorheffing verschuldigd. Er zijn geen instap-, noch uitstap-, noch beheerskosten.