Credimo verlaagt zijn tarieven

Credimo verlaagt op 16 november 2023 de tarieven op zijn tak26 –kapitalisatiebons. Wie nog van de huidige rentes wil genieten, moet dus snel zijn.

Bij een tak26-kapitaliatiebon wordt de rente gekapitaliseerd en op het einde van de rit samen met het ingelegd kapitaal in eenmaal uitgekeerd. Op die uitkering is wel roerende voorheffing verschuldigd. Ze komen dus overeen met een kapitalisatiekasbon.

 

Voor de Optibon-life (belegging op 2 jaar vast) daalt het tarief van 3,25% naar 3,00%. Voor de Tribon-life (belegging van 3 jaar vast), de Quattrobon-life (belegging van 4 jaar vast) de Credibon-life (belegging van vijf jaar vast), de Premiumbon-life (belegging van 6 jaar vast) en de Progresbon-life (belegging van 7 jaar vast) gaat de vergoeding van 3,00% naar 2,75%.

 

Het tarief van Deposit-life +, dat een looptijd van 10 jaar heeft, wordt eveneens aangepast. Dit spaarproduct garandeert een basisinterestvoet gedurende de hele looptijd én een getrouwheidsinterestvoet die telkens voor één jaar wordt gewaarborgd. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als Credimo de storting met winst kan herbeleggen en zijn resultaten dat toelaten. De gewaarborgde basisintrestvoet bedraagt 0,25%, wat zo blijft. De getrouwheidsintrestvoet evolueert echter van 3,15% naar 3,00%. De inlage kan te allen tijde kosteloos opgevraagd worden.