De nieuwe staatsbon: ken uw alternatieven!

Het Federaal Agentschap van Schuld kondigde aan per 24 mei de nieuwe staatsbon te zullen afleveren. Vorig jaar kende de staatsbon, mede dankzij het fiscale voordeel, een ware stormloop. Dit jaar blijft het fiscaal voordeel evenwel uit. De huidige bon biedt een brutorendement van 3,20%, waar na 1 jaar en na afhouding van de 30% roerende voorheffing, een nettorendement van 2,24% overblijft. Daarnaast geeft de schatkist in juni ook een staatsbon op acht jaar uit met een brutorendement van 2,80%, waar na afhouding van de roerende voorheffing een nettorendement van 1,96% van overblijft.

Voor wie op langere termijn belegt, kan het zeker nuttig zijn om enkele alternatieven te bekijken. Eén ervan is de tak21-spaarverzekering Serenity II Prime by Athora van de gelijknamige verzekeringsmaatschappij. Die biedt voor acht jaar een gewaarborgde basisrente van 2,70%. Bovenop kan de spaarder jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de maatschappij de stortingen met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toelaat. Op de opbrengst van tak21-spaarverzekeringen moet bovendien geen voorheffing worden betaald indien ze minstens acht jaar worden behouden. De eerste storting op deze spaarverzekering moet minstens 5.000 euro bedragen. Latere bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.000 euro. Het is mogelijk om het contract op naam van 1 of van 2 verzekeringsnemers te zetten.

Een ander alternatief is de tak21-spaarverzekering Fix21 van Patronale Life. Hier bedraagt de gewaarborgde rente voor 8 jaar 2,65%. Dit is een vaste rente zonder winstdeelname.

Bij het onderschrijven van een tak21-spaarverzekering moet u wel rekening houden met een eenmalige verzekeringstaks van 2%.  Rekening houdend met alle kosten levert het product Serenity II Prime van Athora tussen de 2,21% en 2,27% netto op, afhankelijk van een gestort bedrag lager of hoger dan 50.000 euro. Fix21 van Patronale haalt netto 2,40% omdat hier geen instap- of beheerskosten van toepassing zijn. Dit is in lijn met de nieuwe staatsbon op 1 jaar die netto 2,24% netto belooft. Na een jaar moet de investeerder dus alweer op zoek naar een nieuw product, met de bijhorende kosten.

Voor de staatsbon op acht jaar met een nettorendement van 1,96% wordt het verschil in rendement nog groter en lijkt de investeerder beter af te zijn met een tak21-spaarverzekering. Het vervroegd opvragen van uw geld is zowel voor de staatsbon als een tak21-spaarverzekering mogelijk, maar niet wenselijk. Doet u dat toch, dan moet u rekening houden met bijkomende kosten.

Ook op korte termijn kan je bij Futuria terecht voor een alternatief aanbod in de vorm van een Tak26-spaarverzekering. Hierbij wordt een basisrentevoet gecombineerd met een getrouwheidsinterest. Dat maakt het een veilige belegging met kapitaalsgarantie. Doordat het een fiscaal neutraal product is, zijn er geen taksen verschuldigd. Overige kosten blijven doorgaans ook zeer beperkt, waardoor het een interessant product is voor wie op zoek is naar een belegging op korte termijn.

Een mogelijk interessant alternatief op korte termijn wordt aangeboden door Credimo, dat vanaf 27 mei de getrouwheidsrente op hun product Deposit-life+ verhoogt tot 2,95%. In combinatie met de basisinterestvoet van 0,25% kan je na 1 jaar dus rekenen op een brutorendement van 3,20%, wat identiek is aan dat van de huidige staatsbon. Er zijn geen instap- noch beheerskosten van toepassing. Wél is er een roerende voorheffing (30%) verschuldigd op de meerwaarde. Hiermee rekening gehouden, bedraagt het netto-rendement voor dit product dus 2,24%, waarmee het op gelijke voet komt met de nieuwe staatsbon.

Wat maakt een tak26-spaarverzekering dan zo interessant in vergelijking met de staatsbon? Het verschil is tweeledig. Allereerst heb je de mogelijkheid om de gelden in een contract Deposit-life+ te houden, ook na 1 jaar. Er wordt op de vervaldag dan een nieuwe getrouwheidsinterest meegedeeld voor de daaropvolgende garantieperiode. Bij de staatsbon dient u na 1 jaar sowieso op zoek naar een nieuwe investering.

Het tweede verschil zit hem in de toegankelijkheid van uw gelden: bij beide producten is een afkoop voor de vervaldag mogelijk. In geval van de staatsbon wordt deze in dat geval verkocht tegen de koers van de staatsbon die dag. Dit betekent dat u zowel winst als verlies kan boeken. Bij een vroegtijdige afkoop van het product Deposit-life+ ontvangt u sowieso het rendement van uw basisinterestvoet (in dit geval 0.25%), verminderd met de roerende voorheffing die steeds van toepassing is. Uw kapitaal in een tak26-spaarverzekering is dus gegarandeerd én op ieder moment opvraagbaar.

De spaarverzekeringen van zowel Athora, Patronale Life en Credimo kunnen worden onderschreven via Futuria. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info of een offerte op maat!