Fix21 van Patronale Life brengt 3,03% op

De verzekeringsmaatschappij Patronale Life brengt een nieuwe spaarverzekering op de markt. Fix21 is bedoeld voor looptijden van minstens 8 jaar en krijgt voor de eerste 8 jaar een gegarandeerde rente van 3,03%. Wie die periode uitzit, betaalt op de opbrengst bovendien geen roerende voorheffing. Daarbovenop rekent Patronale tussen 18/12/2023 en 31/01/2024 géén administratiekosten (0.50%) aan. Intussen werd ook bekend gemaakt dat per 1 februari 2024 het gewaarborgd rendement zal dalen naar 2,65% voor nieuwe inschrijvingen. Vanaf die datum rekent de maatschappij ook een dossierkost van 100€ per inschrijving door. Wacht dus niet te lang indien u nog aan 3,03% wenst in te schrijven!

Op de nieuwe spaarverzekering kan worden ingetekend vanaf 15 november 2023. De minimuminleg bedraagt 10.000 euro. Latere bijstortingen zijn niet mogelijk. U kan als klant wel meerdere contracten openen. Er is ook een eenmalige taks van 2% op de stortingen verschuldigd.

Het contract kan afgesloten worden op naam van 1 of 2 verzekeringsnemers. Bij het overlijden van de langstlevende wordt het uitbetaald zonder uitstapkosten.

Een voortijdige stopzetting van de belegging is mogelijk. Dat moet dan wel meteen voor het volle bedrag en brengt kosten met zich.

De opbrengst van de spaarverzekering bedraagt de eerste acht jaar 3,03% vast voor inschrijvingen tot en met 31 januari 2024.  Nadien zakt de gegarandeerde rentevoet voor dit product naar 2,65%. Bovenop wordt geen winstdeelneming voorzien. Na de initiële garantieperiode van 8 jaar kan de spaarverzekering verdergezet wordt. Dat gebeurt dan tegen een rente die op dat moment wordt bepaald en die jaarlijks kan worden herzien.