Laat je fiscaal voordeel van het pensioensparen niet liggen!

Wie voor 2016 nog wil profiteren van de belastingvermindering die aan het pensioensparen of aan het langetermijnsparen hangt, mag niet meer talmen. De stortingen moeten nog voor de jaarwende op de rekening van de maatschappij staan. Bovendien is er nog een extraatje voor wie start met de spaarformules. Wie dit jaar nog een contract afsluit, kan van ons een cadeautje krijgen, dat tot 50 euro oploopt.

Sparen met fiscaal voordeel

Steeds meer mensen geraken ervan overtuigd dat ze aan pensioensparen of aan langetermijnsparen moeten doen om hun wettelijk pensioen aan te vullen. De overheid geeft bovendien een steun in de rug. Zo krijg je een belastingvermindering van 30% voor de stortingen die je in 2016 doet en opneemt in je belastingaangifte.

Wie via het klassieke pensioensparen het maximumbedrag van 940 euro stort, recupereert daarvan bij de volgende belastingaanslag dus al direct 282 euro.

Om aan pensioensparen te doen moet je minstens 18 jaar zijn en niet ouder dan 65 jaar als je start. Het contract dat je afsluit, moet ook minstens tien jaar lopen.

Pensioensparen kan je doen via een bank In dat geval wordt je storting in een beleggingsfonds gestopt. De evolutie van de waarde van je investering hangt dan volledig af van de ontwikkelingen van de beurzen, die zowel kunnen stijgen als dalen.

Het alternatief is aan pensioensparen te doen via een verzekeringsmaatschappij. In dat geval wordt je storting belegd in een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Die garandeert een basisrente, die nog kan worden aangevuld met een eventuele winstdeelneming indien de resultaten van de maatschappij en de financiƫle markten dat toelaten. Die winstdeelneming is nooit op voorhand gekend en kan ook nul zijn, maar nooit negatief.

Naast het klassieke pensioensparen kan men bijkomend ook aan fiscaal aangemoedigd langetermijnsparen doen. Hiervoor kan dit jaar tot 2.260 euro worden gestort, waarop eveneens de belastingvermindering van 30 procent wordt toegekend.

Voor zelfstandigen zijn er mogelijkheden om een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) te onderschrijven. Hiervoor kan tot 8,17% van de beroepsinkomsten worden gestort, met een maximum van 3.060,07 euro in 2016.

Een meer uitgebreidere vorm hiervan is een Sociaal VAPZ, dat naast de opbouw van een aanvullend pensioen en de uitbetaling van een kapitaal bij vervroegd overlijden ook in waarborgen bij arbeidsongeschiktheid voorziet. Hieraan mag tot 9,40% van het beroepsinkomen worden gespendeerd, met een maximum van 3.520,77 euro in 2016.

De stortingen in het VAPZ en het Sociaal VAPZ kunnen fiscaal integraal van het beroepsinkomsten worden afgetrokken, zodat ze een voordeel opleveren tegen het hoogste belastingtarief waarin het inkomen valt. Bovendien zakt op die manier ook het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend.

Actie voor nieuwe contracten

Voor mensen die nog dit jaar een contract pensioensparen, langetermijnsparen of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is er een bijkomend voordeel indien ze dit via makelaar Futuria doen bij AXA, Allianz, Baloise of Generali. Wie voor minstens 600 euro per jaar intekent, ontvangt een cheque van 10 euro. Wie voor minstens 1500 euro per jaar onderschrijft, strijkt 20 euro op. Het maximum voor de drie formules samen bedraagt 50 euro.

Er is geen verplichting om ieder jaar een premie te betalen, al is dat wel aan te raden om te kunnen genieten van het fiscale voordeel. Contracten kunnen ook jaarlijks herzien worden in functie van uw situatie.

De cashback-actie is enkel geldig voor intekeningen op nieuwe contracten bij Futuria tot 30 december 2016, waarbij alle getekende documenten de makelaar uiterlijk op 30 december 2016 bereiken

Lage instapkosten

De cashback-actie komt bovenop de lage instapkosten. We verbinden ons er immers toe om te werken tegen wellicht de laagste instapkosten in Belgiƫ, vaak zelfs 0%, waar andere makelaars voor bepaalde producten tot 6,5% aanrekenen. Deze voorwaarden zijn onder meer van toepassing op pensioensparen, langetermijnsparen en VAPZ.

Vergelijk de rendementen op de website van onze partner spaargids.be

Pensioensparen vergelijken

Langetermijnsparen vergelijken

Vrij Aanvullend Pensioen, VAPZ vergelijken