Nieuwe actie: Allianz betaalt taks op tak23-beleggingsverzekeringen zelf

Wie uiterlijk op 28 oktober 2022 meer dan 6.200 euro stort in een beleggingsverzekering van Allianz for a Better World of Allianz Active Invest of meer dan 25.000 euro in een beleggingsverzekering van Allianz Excellence moet daarop geen premietaks betalen.

De verzekeraar draagt de taks tijdens de actieperiode zelf.

 

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

 

Het product is dus sterk vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden beheerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Voorts is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd.

 

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2%. Tot en met 28 oktober betaalt Allianz die zelf. De bedragen moeten dan wel in één keer worden gestort.

 

Wie van het voordeel wil genieten, wacht best niet te lang. De maatschappij kan de actie op elk moment vervroegd stopzetten.

 

De acties gelden niet voor stortingen in Allianz Excellence Plan, Allianz Immo Invest of in de Allianz Opportunity-producten.

 

Wil u profiteren van deze promotie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.