NN betaalt 2% wettelijke taks op beleggingsverzekering zelf

Van 1 februari tot en met 31 mei 2024 neemt NN de 2% taksen die particulieren moeten betalen als ze geld op een nieuwe tak23-beleggingsverzekering bij de maatschappij storten voor eigen rekening. Dit betekent dat de beleggers die 2% extra kunnen investeren.

Voorwaarde is wel dat het gaat om een inleg van minstens 25.000 euro in een nieuw contract dat wordt gecommercialiseerd onder de naam NN Strategy en waaraan geen belastingvermindering is gekoppeld. Het voordeel van de actie voor de belegger bedraagt dus minstens 500 euro.

Bij een tak23- beleggingsverzekering wordt het geld van de spaarder geïnvesteerd in een beleggingsfonds. De verzekeraar garandeert hem de opbrengst daarvan uit te keren bij opvraging of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn.

Bij de instap in dergelijke beleggingsverzekeringen heft de overheid een premietaks van 2%. Tijdens de actieperiode die tot eind mei 2024 loopt, neemt NN die dus voor eigen rekening.