NN betaalt 2% instaptaks op beleggingsverzekering zelf!

Tussen 18 september 2023 en 15 december 2023 neemt NN de 2% taksen die particulieren moeten betalen als ze geld op een tak23-beleggingsverzekering bij de maatschappij storten voor eigen rekening. Dit betekent dat de beleggers die 2% extra kunnen investeren.

Voorwaarde is wel dat het gaat om een inleg van minstens 25.000 euro in een nieuw contract dat wordt gecommercialiseerd onder de naam NN Strategy en waaraan geen belastingvermindering is gekoppeld. Hetzelfde geldt voor bijstortingen van minstens 25.000 euro in dergelijke contracten. Het voordeel van de actie voor de belegger bedraagt in beide gevallen dus minstens 500 euro.

Bij een tak23- beleggingsverzekering wordt het geld van de spaarder geïnvesteerd in een beleggingsfonds. De verzekeraar garandeert hem de opbrengst daarvan uit te keren bij opvraging of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn. NN biedt een heel gamma aan, gaande van fondsen voor voorzichtige beleggers tot fondsen voor dynamische investeerders die desnoods tegen een stootje kunnen. Transferten tussen fondsen komen niet in aanmerking voor de actie.

Bij de instap in dergelijke beleggingsverzekeringen heft de overheid een premietaks van 2%. Tijdens de actieperiode die tot midden december loopt, neemt NN die dus voor eigen rekening.