NN betaalt 2% instaptaks zelf

Nog tot 20 december 2021 neemt NN de 2% wettelijke taks die particulieren moeten betalen als ze geld storten op een nieuwe tak23-beleggingsverzekering bij de maatschappij voor eigen rekening. Dit betekent dat de spaarders die 2% extra kunnen investeren.

 

Voorwaarde is wel dat het gaat om een inleg van minstens 75.000 euro in een nieuw contract dat onder de naam NN Strategy wordt gecommercialiseerd en waaraan geen belastingvermindering is gekoppeld. Het voordeel van de actie voor de klant bedraagt daardoor minstens 1.500 euro.

Bij een tak23- beleggingsverzekering wordt het geld van de spaarder geïnvesteerd in beleggingsfondsen. De verzekeraar garandeert hem de opbrengst daarvan uit te keren bij opvraging of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn.

Voor beide vormen heft de overheid bij de aanvang van het contract een premietaks van 2%. Tijdens de actieperiode neemt NN die voor eigen rekening. Voor de actie komt alleen de eerste storting in aanmerking, bijstortingen niet.

 

Laagste kosten

De beleggingsverzekeringen van NN kunnen worden onderschreven via ons kantoor. Wij verbinden ons er steeds toe om te werken aan de laagste instapkosten van de markt. Heeft u interesse in één van bovenstaande producten? Neem dan contact op via info@futuria.be of bel ons op het nummer: 09 233 13 63!