NN betaalt taksen op spaarverzekeringen zelf tot 26 april

Verzekeraar NN Insurance Belgium verlengt de actie waarbij hijzelf de 2% taksen betaalt tot 26 april 2019. Het gaat om de taksen die particulieren normaal moeten ophoesten als ze geld storten op een spaar- of beleggingsverzekering. Dat betekent dat de spaarders die 2% nu zelf extra kunnen investeren.

De actie slaat zowel op geld dat op een tak21-spaarverzekering wordt gestort als op investeringen in een tak23-beleggingsverzekering. Voorwaarde is wel dat het gaat om een inleg van minstens 10.000 euro in een nieuw contract dat onder de naam NN Strategy wordt gecommercialiseerd en waaraan geen belastingvermindering is gekoppeld. Het voordeel van de actie voor de spaarder bedraagt daardoor minimaal 200 euro.

Bij een tak21-spaarverzekering krijgt de spaarder op zijn tegoed een vergoeding die uit twee delen bestaat. Het eerste is een gewaarborgde rente. Het tweede een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Het gespaarde bedrag kan dus niet verloren gaan.

Bij een tak23- beleggingsverzekering wordt het geld van de spaarder dan weer geïnvesteerd in een beleggingsfonds. De verzekeraar garandeert hem de opbrengst daarvan uit te keren op de afgesproken vervaldag of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn.

Voor beide vormen heft de overheid bij de instap een premietaks van 2%. Tijdens de actieperiode neemt NN die voor eigen rekening. Aanvankelijk liep ze tot 29 maart, maar ze werd intussen verlengd tot 26 april 2019.

Voor de actie komt alleen de eerste storting in aanmerking, bijstortingen niet. Het geld moet op 3 mei op de rekening van de verzekeraar staan.