Nog 3% basisrente bij Athora tot 29 december

De verzekeringsmaatschappij Athora verlaagt begin 2024 de gewaarborgde rente op haar tak21-spaarverzekering Serenity Prime by Athora, maar wie tot en met 29 december 2023 een contract afsluit, geniet nog voor 8 jaar een basisrente van 3%.

Serenity Prime by Athora is een tak21-spaarverzekering. Dat is een spaarverzekering met een gewaarborgde basisrente. Daar bovenop kan jaarlijks nog een extra winstdeelneming komen indien de maatschappij de storting met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toelaat. De opbrengst ervan is vrijgesteld van belastingen indien de spaarverzekering acht jaar wordt behouden.

In oktober trok Athora de gewaarborgde basisrente op tot 3%. De maatschappij speelde zo in op de algemene stijging van de marktrente.

Sinds enige tijd volgt de marktrente echter een dalende beweging. Daarom past Athora begin januari haar tarief neerwaarts aan voor nieuwe stortingen. Hoeveel het daalt, wordt dan bekendgemaakt.

Tot en met 29 december geeft Athora de spaarders niettemin nog de mogelijkheid om tegen een gewaarborgde basisrente van 3% in te tekenen. De gelden hiervoor dienen de maatschappij ten laatste op 15 januari 2024 bereiken. Daarna volgt een periode waarin geen nieuwe contracten Serenity Prime by Athora worden afgesloten. Vanaf 15 januari zal het dan mogelijk zijn om een contract tegen de nieuwe voorwaarden af te sluiten. De storting dient minstens 5.000 euro te bedragen.

Maatschappij betaalt taks zelf

De mogelijkheid tot het genieten van de hogere rente is niet de enige nieuwigheid bij Athora. Van 8 januari tot eind mei 2024 betaalt de maatschappij zelf de 2% taksen die particulieren normaal moeten ophoesten als ze geld storten in een tak23-beleggingsverzekering. Dit betekent dat de spaarder die 2% extra kan investeren. Voorwaarde is wel dat het gaat om storting van minstens 10.000 euro. Het voordeel bedraagt bijgevolg meteen 200 euro.

Bij een beleggingsverzekering, in vakjargon ook gekend als tak23, wordt het geld van de spaarder geïnvesteerd in een beleggingsfonds. De verzekeraar garandeert dat hij hem de waarde daarvan zal uitkeren op het moment dat hij wenst of op het moment van overlijden. Die opbrengst kan – afhankelijk van de prestatie van de gekozen fondsen – zowel positief als negatief zijn. Op tak23-producten wordt geen roerende voorheffing afgehouden.

Normaal worden op de stortingen naast de eenmalige instapkosten ook 2% taksen afgehouden. Die laatste neemt Athora tijdens de actieperiode voor eigen rekening. Dit geldt zowel voor een eerste storting in nieuwe contracten als voor bijstortingen met een eenmalige premie in lopende overeenkomsten van Fortune by Athora en Exclusive by Athora.

Bij een grote belangstelling kan Athora beslissen om de actie vervroegd stop te zetten. Wie zeker wil zijn van het aangeboden voordeel doet er dus goed aan niet te wachten tot de laatste dag.

Athora kondigde ook al aan in februari twee nieuwe tak23-spaarverzekeringen te lanceren.