Patronale Life verhoogt aantal rentevoeten

De verzekeringsmaatschappij Patronale Life verhoogt met Nieuwjaar 2024 de gewaarborgde rentes op haar tak21-spaarverzekering Secure21. Ook voor contracten die al 8 jaar lopen en een nieuwe intrestvoet krijgen, gaat de vergoeding omhoog.

Bij de Secure21-spaarverzekering bestaat de opbrengst voor de spaarder uit drie delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente gedurende de hele looptijd van het contract. Ze wordt met Nieuwjaar van 0,60% naar 1,00% opgetrokken. Daar bovenop komt een variabele rente die jaarlijks wordt vastgelegd en die voor stortingen in 2024 van 1,00% naar 1,10% stijgt. Ten slotte kan hier nog een winstdeelneming bijkomen als de verzekeringsonderneming erin slaagt om de storting met winst te herbeleggen en haar financiële toestand dat mogelijk maakt. Die winstdeelneming is echter niet gegarandeerd. Ze wordt ook pas achteraf vastgelegd.

Voor de andere tak21-spaarformules houdt Patronale de rente ongewijzigd. Bij de formules Safe21, Starfix en Fructisafe bedraagt de gewaarborgde basisrente gedurende 8 jaar 2,00 procent. Ook dit kan eventueel worden aangevuld door een winstdeelneming.

Voor Fix21 is er een vaste rente van 3,03% voor 8 jaar. Deze formule kent geen winstdeelneming. Patronale voert hierop trouwens een actie. Tot eind januari 2024 houdt ze geen administratiekosten van 0,50%  op de storting in.

De formules waarop na 8 jaar verder kan worden gespaard, krijgen na die initiële periode een nieuwe rentevoet, die jaarlijks aanpasbaar is. Vanaf Nieuwjaar wordt hij opgetrokken van 0,70% naar 1,40%. Daarop kan nog een winstdeelneming worden betaald.