Patronale maakt opbrengsten tak21-spaarverzekeringen over 2016 bekend

Verzekeraar Patronale heeft de opbrengsten van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2016 bekendgemaakt. Door de winstdeelnemingen komt de minimale opbrengst ervan uit op 1,90%. Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele rentevoet uitgekeerd, die elk jaar opnieuw op voorhand wordt vastgelegd. En ten slotte is er een eventuele winstdeelneming, die achteraf kan worden gegeven en afhangt van de resultaten van Patronale Life. Die laatste component is echter niet gegarandeerd.

Door de winstdeelnemingen wordt voor deze spaarformule over 2016 een globale opbrengst van minstens 2,05% gehaald. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente en de jaarlijks variabele rente hoger liggen, ontvangen deze hogere vergoeding.

De opbrengst van de spaarverzekeringen Safe21, Starfix en Fructisafe bestaat dan weer uit een gegarandeerde rente voor 8 jaar, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelneming.

Voor 2016 leidt de winstdeelneming ertoe dat de betrokken spaarverzekeringen minstens 1,90% opbrachten. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente hoger is, ontvangen deze hogere vergoeding.