Patronale maakt opbrengsten tak21-spaarverzekeringen over 2023 bekend

De tak21-spaarverzekering Secure21 van Patronale bracht over 2023 minstens 2,05% op. Dat was ook het geval voor de spaarverzekering Starfix in de eerste acht jaar van het contract.

Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele rentevoet uitgekeerd, die elk jaar opnieuw op voorhand wordt vastgelegd. En ten slotte is er een eventuele winstdeelneming, die achteraf kan worden gegeven en afhangt van de resultaten van Patronale Life. Die laatste component is echter niet gegarandeerd.

Door de winstdeelnemingen leverde deze spaarformule over 2023 een globale opbrengst van 2,05% op. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente en de jaarlijks variabele rente hoger lagen, ontvingen uiteraard deze hogere vergoeding.

Voor nieuwe stortingen bedraagt de levenslange gewaarborgde basisrente 1% en de gewaarborgde toeslag voor dit jaar 1,10%.

De opbrengst van de spaarverzekeringen Starfix, Safe 21 en Fructisafe bestaat dan weer uit een gegarandeerde rente voor de eerste 8 jaar, die eventueel aangevuld kan worden met een winstdeelneming. Voor 2023 kwam de totale opbrengst daardoor eveneens uit op 2,05%. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente hoger was, ontvangen deze hogere vergoeding.

Spaarverzekeringen van deze laatste formules, die al meer dan 8 jaar lopen, kregen voor 2023 een globale rente van 1,50%.

Voor nieuwe stortingen bedraagt de gewaarborgde rente voor de eerste acht jaar 2%.