Patronale verhoogt gewaarborgde rente Fix21 tot 3,03%

De verzekeringsmaatschappij Patronale kondigt een stijging van de gewaarborgde rente op hun tak21-spaarverzekering Fix21 aan die ingaat op 10 juni 2024.

Fix21 is bedoeld voor looptijden van minstens 8 jaar en krijgt voor de eerste 8 jaar een gegarandeerde rente van 3,03%. Na deze periode betaalt u op de opbrengst bovendien geen roerende voorheffing.

Dit product Fix 21 bestaat reeds op vandaag maar de rente stijgt dus vanaf 10 juni 2024. De minimuminleg bedraagt 10.000 euro. Latere bijstortingen zijn niet mogelijk. U kan als klant wel meerdere contracten openen. Er is ook een eenmalige taks van 2% op de stortingen verschuldigd.

Het contract kan tevens afgesloten worden op naam van 1 of 2 verzekeringsnemers. Bij het overlijden van de langstlevende wordt het contract uitbetaald zonder uitstapkosten.

Een voortijdige stopzetting van de belegging is mogelijk. Dat moet dan wel meteen voor het volle bedrag en brengt kosten met zich mee.

De opbrengst van de spaarverzekering bedraagt de eerste acht jaar 3,03% vast voor inschrijvingen vanaf 10 juni 2024. Bovenop wordt geen winstdeelneming voorzien. Na de initiële garantieperiode van 8 jaar kan de spaarverzekering verdergezet worden. Dat gebeurt dan tegen een rente die op dat moment wordt bepaald en die jaarlijks kan worden herzien.

De maatschappij behoudt zich het recht om de rentevoet voor latere inschrijvingen op ieder moment opnieuw aan te passen al naar gelang de evoluties van de financiële markten. Futuria verbindt zich er toe om, net zoals voor al haar producten, deze contracten aan te bieden aan wellicht de laagste kosten op de markt. Aarzel dus niet om uw offerte bij ons aan te vragen!