Rendabele alternatieven voor een kasbon

De media hadden deze week aandacht voor Belfius, dat na enkele jaren van afwezigheid, opnieuw kasbons lanceert. Zijn die interessant? Of zijn er formules die beter scoren?

Een bon op één jaar brengt bij Belfius 3% bruto op. Voor langere looptijden zakt dat stelselmatig. Voor bons op zeven, acht, negen of tien jaar is het nog maar 2,30%. Deze percentages zijn telkens bruto. Om tot het nettorendement voor de spaarder te komen, moet u de rente nog verminderen met 30% roerende voorheffing. De bon op 1 jaar brengt netto dus 2,10% op, voor de bon op zeven, acht, negen of tien jaar is dat 1,61%.

Belfius lijkt zich dus vooral sterk te positioneren met de bon op 1 jaar. Wie meer op de langere termijn kijkt, moet nog afwachten. Hij zal dan volgend jaar zijn geld moeten herbeleggen tegen de rente van dat moment. Momenteel wordt verwacht dat dit lager zal zijn, al bestaat daarover uiteraard geen garantie.

Voor wie op langere termijn belegt, kan het nuttig zijn om zeker enkele alternatieven te bekijken. Eén ervan is de tak21-spaarverzekering Serenity II Prime by Athora van de gelijknamige verzekeringsmaatschappij. Die biedt voor acht jaar een gewaarborgde basisrente van 2,70%. Bovenop kan de spaarder jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de maatschappij de stortingen met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toelaat. Op de opbrengst van tak21-spaarverzekeringen moet bovendien geen voorheffing worden betaald indien ze minstens acht jaar worden behouden. De eerste storting op deze spaarverzekering moet minstens 5.000 euro bedragen. Latere bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.000 euro. Het is mogelijk om het contract op naam van 1 of van 2 verzekeringsnemers te zetten.

Een ander alternatief is de tak21-spaarverzekering Fix21 van Patronale Life. Hier bedraagt de gewaarborgde rente voor 8 jaar 2,65%. Dit is een vaste rente zonder winstdeelname.

Bij het onderschrijven van een tak21-spaarverzekering moet u wel rekening houden met een eenmalige verzekeringstaks van 2%. Maar zelfs met inbegrip van deze taks blijft het nettorendement van deze spaarproducten hoger dan de kasbon. Rekening houdend met alle kosten levert het product Serenity II Prime van Athora tussen de 2,21% en 2,27% netto op, afhankelijk van een gestort bedrag lager of hoger dan 50.000 euro. Fix21 van Patronale haalt netto 2,40%. Voor beide producten is dit het rendement op 8 jaar. Het vervroegd opvragen van uw geld is voor beide producten mogelijk, maar niet aangeraden. Doet u dat toch, dan moet u rekening houden met bijkomende kosten.

De spaarverzekeringen van Athora en Patronale Life kunnen worden onderschreven via Futuria. Daarnaast zijn er ook heel wat alternatieven beschikbaar op kortere termijn.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info of een offerte op maat!