Rendement Plan for Life+ van Allianz steeg tot 2,10% in 2023

De verzekeringsmaatschappij Allianz maakte de opbrengsten van haar tak21-spaarcontracten Plan for Life+ over 2023 bekend. Voor overeenkomsten met een fiscaal voordeel was dat 2,10%.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente. Het tweede een winstdeelneming die bovenop de basisvergoeding gegeven kan worden als de evolutie op de financiƫle markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor de contracten Plan for Life + bedraagt de gewaarborgde rente 0%. Dat betekent dat de totale opbrengst van de winstdeelneming moet komen. Voor de spaarplannen die op een fiscaal aangemoedigde manier een pensioenkapitaal opbouwen in het kader van derde pijler (pensioen- en langetermijnsparen) werd het globale rendement voor 2023 zo opgetrokken tot 2,10%. Voor de contracten die zonder fiscaal voordeel een extra pensioenkapitaal samenstellen was dat tot 1,95%.

De opbrengst gold zowel voor de bedragen die eind 2022 al waren gespaard als op de premies die in 2023 werden betaald.