Let op de verjaringstermijn voor het opvragen van het saldo van de kosten van wederopbouw.

Bij een brand van uw woning of bedrijfspand zal uw verzekeraar op grond van het expertiseverslag en na een vergelijking van uw brandpolis met de verzekerde waarde (let er trouwens op dat u niet onder verzekerd bent) u een schadebedrag uitkeren. Zoals voorzien in de wet is dit 80 % van het schadebedrag dat in het expertiseverslag vermeld staat. Het saldo van 20% kan opgevraagd worden wanneer er aangetoond wordt dat er effectief een wederopbouw plaatsvindt. U dient dit echter wel te doen binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum waarop de wederopbouw van start gaat. Indien de werkzaamheden vertraging oplopen (bijvoorbeeld omwille van het uitblijven van een bouwvergunning), dient u de verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte te brengen en de nodige bewijzen te leveren. Daarbij vraagt u best duidelijk om de verjaringstermijn uit te breiden. Anders loopt u het risico dat u geen aanspraak kan maken op de resterende 20 % van de schadevergoeding.

Terug naar overzicht