Mag u zelf uw advocaat kiezen wanneer uw rechtsbijstandsverzekering tussenkomt?

Een rechtsbijstandsverzekering voorziet in een dekking van de kosten van juridische bijstand, zoals de kosten en erelonen van advocaten, kosten van experten en gerechtskosten. Bepaalde polissen bieden ook bescherming in geval van insolventie van de tegenpartij. Wanneer u geconfronteerd wordt met een geschil waarvan u vermoedt dat uw rechtsbijstandsverzekering zal tussenkomen, neem dan eerst en vooral contact op met uw makelaar. Hij heeft ervaring met dergelijke situaties, zal u de nodige informatie doorgeven en voor u de contacten met de verzekeringsmaatschappij leggen.

U zult allerhande informatie moeten voorleggen, eventueel formulieren moeten invullen, foto’s moeten nemen etc. Vervolgens zal uw dossier in handen genomen worden door een dossierbeheerder van de verzekeringsmaatschappij die zal analyseren of u daadwerkelijk recht heeft op de vergoeding. Is het antwoord positief, dan kan de interne bedrijfsjurist uw dossier gaan behartigen, al dan niet in samenwerking met de vaste externe advocaat van de verzekeringsmaatschappij.

Wist u dat u ook zelf de advocaat die uw rechten zal verdedigen kan kiezen?

In iedere polis aangaande rechtsbijstand wordt namelijk uitdrukkelijk vermeld dat wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure (zoals de fase van bezwaar bij een bestuursorgaan), de verzekerde vrij een advocaat of iedere andere persoon kan kiezen die de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te behartigen. Deze vrije keuze van juridisch dienstverlener geldt sedert de wet van 9 april 2017 ook voor arbitrage en bemiddeling, zijnde erkende buitengerechtelijke vormen van geschillenbeslechting. Bepaalde polissen plafonneren echter de factuurbedragen van externe dienstverleners. Het is aldus aan te raden om op voorhand steeds de grenzen van uw polis na te gaan.

Terug naar overzicht