Transportverzekering – Cargoverzekering

Een polis “Vervoerdersaansprakelijkheid” biedt een waarborg voor goederen vervoerd voor derden. Vaak dekt deze polis maar een deel van de werkelijk geleden schade.
In sommige gevallen kan dat verschil echter aanzienlijk oplopen.

En wie zelf goederen vervoert loopt natuurlijk ook kans op beschadiging, verlies of diefstal van de lading.
Ten slotte is er ook nog de mogelijkheid dat uw goederen schade lijden bij de opslag in uw eigen gebouwen.
In dit geval spreekt men soms ook van een inventarisverzekering.

In al deze gevallen kan een Transportverzekering soelaas brengen. Dergelijke polis zal u, conform de voorwaarden van uw contract, geheel of gedeeltelijk vergoeden voor de werkelijk schade aan uw handelsgoederen of uw werkmiddelen.

Zowel wanneer u zelf instaat voor het vervoer als wanneer een beroepsvervoerder het transport voor zijn rekening neemt.