Boot

Een bootverzekering bevat meestal een luik burgerlijke aansprakelijkheid die derden zal vergoeden indien deze door uw toedoen schade lijden. Daarnaast zal deze polis u ook beschermen tegen alle mogelijke schade aan uw boot.
Het is eveneens mogelijk ook een omnium – waarborg te voorzien voor uw vaartuig.

Wij beschikken over een ruime ervaring inzake pleziervaartuigverzekeringen, en kunnen dan ook beter het potentieel waardeverlies bij schade inschatten. Zo leunt uw verzekeringspolis dichter aan bij de realiteit, wat enkel maar in uw belang speelt.

Net zoals bij vele andere verzekeringen wordt de premie voor een groot deel bepaald door het risico dat verzekerd wordt. Voor een duur motoryacht moet u natuurlijk een hogere premie betalen dan voor een kleine zeilboot. De hoogte van de uitkeringen en de vrijstelling kunt u in samenspraak met ons bepalen. Twijfel zeker niet ons verder te bevragen. We hebben immers de nodige expertise in deze materie opgebouwd.