Allianz betaalt taks op spaar- en beleggingsverzekeringen zelf

Wie voor 15 december 2023 geld stort op een tak21-spaarverzekering of een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz moet onder bepaalde omstandigheden de premietaks van 2% niet of slechts voor de helft betalen. De maatschappij neemt die tot dan immers volledig of deels voor eigen rekening.

 

Voor de tak21-spaarverzekeringen gaat het om een nieuwe actie van de maatschappij. Bij een dergelijke verzekering krijgt de spaarder een gewaarborgde intrest op zijn storting. Daar bovenop kan hij eventueel jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de verzekeraar de storting met winst kan herbeleggen en zijn financiële resultaten dat toelaten.

 

Voor de tak23-beleggingsverzekering gaat het om een verlenging van een lopende actie.

Bij een dergelijke verzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de gang van zaken op de financiële markten en de samenstelling van dat fonds. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

 

Zowel een tak21-spaarverzekering als een tak23-beleggingsverzekering biedt de spaarder de mogelijkheid om een begunstigde aan te duiden, die de uiteindelijke opbrengst van de belegging krijgt. Die begunstigde kan zowel de spaarder zelf als iemand anders zijn.

 

Op de opbrengst van de verzekeringen is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd. Er wordt alleen voorheffing afgehouden als aan de belegging toch een minimumrendement is gekoppeld én als ze al na minder dan 8 jaar en 1 dag wordt opgevraagd.

 

Actie

 

Bij het instappen in een tak21-spaarverzekering of een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2%. Tot eind december neemt Allianz die onder bepaalde omstandigheden echter deels of volledig voor eigen rekening.

 

De verzekeringsmaatschappij betaalt tijdens de actieperiode de taks volledig zelf voor stortingen of bijstortingen van minstens 6.200 euro voor de contracten Allianz for a Better World en Allianz ActiveInvest en Allianz Invest for Life3A My Future, alsook voor stortingen en bijstortingen van minstens 25.000 euro voor de contracten Allianz Excellence, Allianz Invest, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege, Allianz Expertise en Allianz Opportunity De stortingen moeten wel in eenmaal aan de maatschappij overgemaakt worden.

 

Een vervroegde afsluiting van de actie is op elk moment mogelijk. Wie interesse heeft, stelt zijn beslissing dus best niet uit.