Athora Serenity II Prime: tot nader genoemd 3% gewaarborgde basisrente + winstdeelneming

Verzekeraar Athora verhoogt tot nader genoemde einddatum de gewaarborgde rente op zijn tak21-spaarverzekering Serenity II Prime. Hij biedt dan tijdelijk een gewaarborgde rente van 3%, die nog aangevuld kan worden met een jaarlijkse winstdeelneming.

De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gewaarborgde basisrente. Bij Serenity II Prime bedraagt die voor stortingen nu tijdelijk 3%. Deze interest is gegarandeerd voor 8 jaar. Daar bovenop kan de spaarder jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als de verzekeringsmaatschappij zijn storting met winst kan herbeleggen en haar financiële situatie dat toestaat. Die winstdeelneming is evenwel niet gegarandeerd.

Voor de spaarder die zijn geld minstens acht jaar en een dag laat staan is de spaarverzekering vrijgesteld van roerende voorheffing.

Bij de storting moet de spaarder wel een eenmalige premietaks van 2% betalen. Daarnaast heeft hij ook eenmalige instapkosten. Die bedragen maximaal 2,45% en kunnen ook tot 0% worden herleid. Ten slotte zijn er nog 0,015% maandelijkse beheerskosten.

Uitstapkosten zijn er niet als de spaarverzekering op 31 december van het voorgaande jaar al minstens 8 jaar liep. Hetzelfde geldt voor eventuele opvragingen van hoogstens 10% van het gespaarde bedrag op 31 december van het voorgaande jaar, met een maximum van 35.000 euro.

Ook de minimale premie wijzigt! Deze daalt voor zowel de Serenity II Prime als de Serenity II Basic van 10.000€ naar 5.000€. Achteraf zijn bijstortingen van minstens 1.000 euro mogelijk.

Stortingen in tak21-spaarverzekeringen vallen tot 100.000 euro per persoon onder de staatsgarantie.

U kunt de spaarverzekering Athora Serenity II Prime ook onderschrijven op twee namen. Bijvoorbeeld voor u en uw partner, maar ook voor u en uw kleinkind of voor u en een pluskind. Het contract eindigt niet als één van beide verzekeringsnemers overlijdt, maar gaat dan automatisch over naar de andere verzekeringsnemer met alle bijhorende rechten. Een dergelijk contract kan dus nuttig zijn bij nieuw samengestelde gezinnen.