Credimo verlaagt zijn tarieven vanaf 1 januari 2024

Credimo verlaagt op 1 januari 2024 een reeks tarieven op zijn spaarproducten.  Wie nog van de huidige voorwaarden wil genieten, moet dus snel zijn.

Voor de Optibon-life, een belegging op 2 jaar vast, daalt het tarief voor de hele looptijd van 3% naar 2,75%. Voor de Tribon-life (belegging op 3 jaar vast) gaat het van 2,75% naar 2,50%, voor de Quattrobon-life (belegging op 4 jaar vast) van 2,75% naar 2,25%, voor de Credibon-life (belegging op 5 jaar vast) van 2,75% naar 2,25%, voor de Premiumbon-life (belegging op 6 jaar vast) van 2,75%  naar 2,25%, voor de Progresbon-life (belegging op 7 jaar vast) van 2,75% naar 2,25% en voor de Octabon-life (belegging op 8 jaar vast) van 3,00% naar 2,50%.

Het gaat telkens om een spaarformule waarbij de rente wordt gekapitaliseerd. Dat betekent dat ze op het einde van de rit in eenmaal wordt uitgekeerd samen met de terugstorting van het ingelegde kapitaal. Op de opbrengst is roerende voorheffing verschuldigd. Ze komt dus overeen met een kapitalisatiekasbon, die u bij een bank zou kopen.

Het tarief van het tak26-product Deposit-life +, dat een looptijd van 10 jaar heeft, wordt eveneens aangepast. Dit spaarproduct garandeert een basisinterestvoet gedurende de hele looptijd én een getrouwheidsinterestvoet die telkens voor één jaar wordt gewaarborgd. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als Credimo de storting met winst kan herbeleggen en zijn resultaten dat toelaten.

De gewaarborgde basisrentevoet blijft 0,25%, maar de getrouwheidsintrestvoet zakt van 3% naar 2,75%.

Op de Credo21 Bon, een tak21-spaarformule met een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand, biedt Credimo vanaf Nieuwjaar een gewaarborgde rente van 2,50% in plaats van 3%. Hier is na afloop van de volledige spaarperiode op de intresten geen roerende voorheffing verschuldigd.