Patronale betaalt premietaks op tak21-spaarverzekering zelf

Wie tot 31 december 2023 geld investeert in een tak21-spaarverzekering Starfix, Safe21, Fructisafe of Secure21 van Patronale moet de 2% premietaks niet betalen. De verzekeraar neemt ze dan volledig voor eigen rekening.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Bij Starfix, Safe21, Fructisafe  van Patronale bedraagt die voor de huidige inschrijvingen 2% voor de eerste acht jaar van de belegging. Daar bovenop kan de spaarder nog een winstdeelneming krijgen als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. De totale opbrengst is dus pas achteraf gekend.

Voor het product Secure21 bestaat het rendement uit 3 componenten: de levenslange rentevoet van 0.60%, de jaarlijks herzienbare interestvoet die voor 2023 werd vastgelegd op 1% en daar bovenop de eventuele winstdeelname, naargelang de evolutie op de financiële markten. Ook hier is de totale opbrengst dus pas achteraf gekend.

De spaarverzekering heeft nog enkele bijkomende voordelen. Na acht jaar is de opbrengst ervan volgens de huidige fiscale wetgeving vrijgesteld van roerende voorheffing.  Bovendien valt ze tot 100.000 euro per persoon onder de garantieregeling van de Belgische overheid.

Bij het intekenen op een tak21-spaarverzekering moet de spaarder normaal wel 2% premietaksen betalen. In de actieperiode neemt Patronale die evenwel voor eigen rekening. Dat betekent dat de nettostorting meteen 2% hoger uitvalt en dus meer opbrengt.

De actie geldt voor elke storting door particuliere spaarders in een nieuwe overeenkomst of een bijstorting in een bestaande tak21-spaarverzekering.

Let wel: bij een gedeeltelijke of volledige vervroegde opvraging van de spaartegoeden tijdens de eerste vijf jaar na de ingang van de overeenkomst valt de premietaks toch ten laste van de spaarder.

Verzekeraar Patronale heeft het recht om de actie op elk moment stop te zetten of te verlengen.