BA onderneming

BA Uitbating

Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagelijkse bestuuractiviteiten. Waar de polis BA Gezin opkomt in familiale sfeer, geldt dit voor de BA Uitbating voor uw zaak en haar werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

Mogelijke dekkingen: vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken, vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een TV die u moet herstellen).

BA Na Levering

Zodra het werk is uitgevoerd verliest u alle controle, terwijl uw aansprakelijkheid wel blijft doorlopen.

Deze polis vergoedt de schade na de uitvoering van het werk, of na de levering van de goederen: de BA Na Levering begint dus waar de BA Uitbating ophoudt.

BA Alle bouwplaatsrisico’s

Een ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ of ABR – polis dekt bij bouwrisico’s de schade aan het werk; zoals een slecht gestutte muur die omvalt of schade aan de buurwoning, ongeacht of de bouwheer, architect of aannemer in de fout is gegaan.

De polis kan eveneens worden uitgebreid met een luik voor schade aan derden, zoals verzakkingen bij de buur, een beschadigde oprit, …

Objectieve BA Openbare ruimten

U hebt een gebouw dat openstaat voor het publiek (winkel, kantoor, congres-, seminarie-, eventruimte, restaurant, café, …)?

Dan bent u bij wet verplicht een polis Objectieve BA Openbare ruimten te onderschrijven. Deze vergoedt de schade aan derden die zich in uw gebouw bevinden, zonder dat er eerst jaren moet worden gezocht naar wie verantwoordelijk is voor het ongeval.