BA bestuurder van rechtspersoon

In heel wat gevallen kunnen bestuurders van een vennootschap door de wet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit een fout tijdens hun mandaat zoals nalatigheid, overtredingen op wettelijke bepalingen, verkeerde inschattingen enz.

Daarom is het onderschrijven van een degelijk contract inzake bestuurdersaansprakelijkheid door de vennootschap of voor rekening van de leden van de Raad van Bestuur/ Directiecomité geen overbodige luxe.
Bestuurders kunnen immers ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten veroorzaakt door hun medewerkers.